1. Concepte i definició d'imatge

Una imatge és...

Segons la Viquipèdia: 
- Una imatge és un producte que estableix un vincle de semblança amb la realitat. La imatge pot mantenir una relació de semblança directa amb el seu model o per contra establir una relació simbòlica.

Segons la Enciclopèdia Catalana: 
- Una imatge és la representació interna ,és a dir, en l'àmbit del cognoscent, d'un objecte extern. 

Per a mi, una imatge és..
Una representació de la realitat, una expressió del desig de l'èsser humà de plasmar tot el que l'envolta i tot el que percep; de convertir-ho tot en inmortal, potser per conservar-ne el record. 
Aquesta representació no ha de ser completament lleial al referent que intenta representar, sino que pot ser abstracta i sempre variarà segons l'autor de l'imatge, ja que el que plasmem en les nostres fotografíes no és només tot alló que pertany a una realitat material i tangible, alló de que podem tenir experiència, sino que alhora també és alló que pertany a una realitat inmaterial, intangible; les nostres sensacions, sentiments, pensaments.. queden plasmats en tot alló que creem. Així dons, una imatge mai transmetrá només alló subjectiu i apreciable a primera vista, sino que està plena d'un contingut subjectiu, que cadascú és lliure de moldejar al seu gust en el moment en que crea l'imatge.

 Aquesta imatge es una fotografia de Marilyn Silverstone, feta a la India.

1 comentari: