1. Fotomuntatge

Per al treball de fotomuntatge, vaig decidir treballar amb la Georgina un fotomuntatge conjunt; vam barrejar fotografíes de les nostres cares per tal de crear un èsser nou; dues identitats noves, sorgides de la combinació de les originals.
Ens vam decidir per aquest tipus de fotomuntatge perquè ens semblava interessant el fet que, a partir de dues expresions facials diferents en podíem crear una de nova, que transmet tant com les originals, tot i que els trossos de les fotografies en si no encaixin del tot.


A més a més, també vaig realitzar de forma individual un collage a mà: